Pengenalan
Aplikasi e-Penceramah merupakan sebahagian daripada Projek e-Dakwah yang telah dibangunkan oleh Bahagian Dakwah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan pada tahun 2014. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pengguna membuat permohonan penceramah secara atas talian.
Penceramah Aktif
PENCERAMAH JUMLAH PERATUS
Ustaz Hasnan bin Ramli 4 0.72%
Ustaz Nik Mohd Nizam bin Mohd Nasir 4 0.72%
Ustaz Mohd Kashuadi bin Abd Ghani 4 0.72%
Ustaz Wan Nazri bin Wan Md Nor 1 0.18%
Ustaz Mohd Ibrisam bin Jalaluddin 1 0.18%